Kinderen leren bewegen

 De basis voor het bewegen wordt op jonge leeftijd gelegd. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.  

 Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of zij moeten leren  met  minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.   

 Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.   

Signalen bij baby’s

 Bij zuigelingen zijn er  signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, voorkeurshouding, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de nd is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Jong aangeleerd   

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes.   

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt.   

Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen.Ook kan een kind  angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, schrijven of het tempo van de klas  bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen  of lijkt het kind achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van het kind en het functioneren in een groep.   

Indicaties

De huisarts of medisch specialist verwijst uw kind door naar een kinderfysiotherapeut en gebruikt hiervoor medische termen. De kinderfysiotherapeut kan u deze termen uitleggen.

Voorbeelden van indicaties

bij de baby/peuter

bij het jonge kind

bij het oudere kind

Motorische ontwikkelingsachterstand Motorische ontwikkelingsachterstand Motorische ontwikkelingsachterstand
Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden DCD, Developmental Coördination Disorder
afplatting schedel (plagiocephalie) Mentale retardatie Mentale retardatie
Cerebrale parese Cerebrale parese Cerebrale parese
Billenschuiver Lage of hoge spierspanning Hersenletsel t.g.v.een ongeluk
Spina bifida Orthopedische afwijkingen Sensomotorische problemen 
Pre-dysmature kind; te vroeg geborene Afwijkend looppatrooon Schrijfproblemen  
Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling Ademhalingsproblematiek Houdingsproblemen  
 Huilbaby Jeugdreuma Fracturen
    Ademhalingsproblematiek
    ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
    Jeugdreuma
    Incontinentie

Verwijzen/Vergoeding  

In 2010 Directe Toegang Fysiotherapie/ Kinderfysiotherapie. Wat betekent dat voor u?  

Ook in 2010 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de kinderfysiotherapeutie. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, consultatiebureau of specialist. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.   

De (kinder)fysiotherapeute zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeute aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.   

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeute, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.  

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel  

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket.   

Het basispakket vergoedt fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per jaar of volledig bij chronische klachten).  

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie  

Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.denieuwezorgverzekering.nl   

    

 Bron: KNGF / www.fysiotherapie.nl en folder Kinderfysiotherapie uitgave NVFK   

    

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com